Läs bibeltext

Upp 1:9
Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.
Upp 1:10
Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun,
Upp 1:11
och den sade: "Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia."
Upp 1:12
Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld,
Upp 1:13
och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet.
Upp 1:14
Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor.
Upp 1:15
Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten.
Upp 1:16
I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft.
Upp 1:17
  När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste
Upp 1:18
och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
Upp 1:19
Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.