Läs bibeltext

Upp 1:12
Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld,
Upp 1:13
och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet.
Upp 1:14
Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor.
Upp 1:15
Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten.
Upp 1:16
I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft.
Upp 1:17
  När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste
Upp 1:18
och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
Upp 1:19
Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.
Upp 1:20
Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju lampställen är de sju församlingarna.
Upp 2:1
Skriv till ängeln för församlingen i Efesos:
  Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju lampställen av guld.
Upp 2:2
Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.