Läs bibeltext

Upp 2:3
Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat.
Upp 2:4
Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.
Upp 2:5
Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig.
Upp 2:6
Men den förtjänsten har du, att du avskyr nikolaiternas gärningar, som jag också avskyr.
Upp 2:7
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.
Upp 2:8
Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:
  Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen.
Upp 2:9
Jag känner ditt lidande och din fattigdom - men du är rik - och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.
Upp 2:10
Var inte rädd för vad du skall få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och ni skall få lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.
Upp 2:11
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.
Upp 2:12
Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon:
  Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet.
Upp 2:13
Jag vet var du bor: där Satan har sin tron. Ändå håller du fast vid mitt namn och har inte förnekat din tro på mig, inte ens i de dagar när Antipas, mitt trogna vittne, dödades hos er där Satan bor.