Läs bibeltext

Upp 4:1
Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himlen, och den första rösten, som jag hade hört tala till mig som en basun, sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter."
Upp 4:2
Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen,
Upp 4:3
och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd.
Upp 4:4
Och runt om tronen såg jag tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet.
Upp 4:5
Från tronen kom det blixtar och dån och åska, och sju facklor brann framför tronen, det är Guds sju andar,
Upp 4:6
och framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall.
  Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både framtill och baktill.
Upp 4:7
Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn.
Upp 4:8
De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt:
    Helig, helig, helig
    är Herren Gud, allhärskaren,
    han som var och som är och som kommer.
Upp 4:9
Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet,
Upp 4:10
då skall de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga:
Upp 4:11
    Du, vår Herre och Gud, är värdig
    att ta emot härligheten och äran och makten.
    Ty du har skapat världen,
    och genom din vilja blev den till och skapades den.