Läs bibeltext

Upp 5:1
Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill.
Upp 5:2
Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: "Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen?"
Upp 5:3
Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den.
Upp 5:4
Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den.
Upp 5:5
Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill."
Upp 5:6
  Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden.
Upp 5:7
Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen.
Upp 5:8
Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner.
Upp 5:9
Och de sjöng en ny sång:
    Du är värdig att ta boken
    och bryta dess sigill,
    ty du har blivit slaktad, och med ditt blod
    har du friköpt åt Gud
    människor av alla stammar och språk
    och länder och folk.
Upp 5:10
    Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud,
    till präster åt honom.
    Och de skall vara kungar på jorden.
Upp 5:11
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen,