Läs bibeltext

Upp 7:2
Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet:
Upp 7:3
"Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor."
Upp 7:4
Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar:
Upp 7:5
av Judas stam tolv tusen märkta med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen,
Upp 7:6
av Ashers stam tolv tusen, av Naftalis stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen,
Upp 7:7
av Simons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen,
Upp 7:8
av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen och av Benjamins stam tolv tusen, märkta med sigill.
Upp 7:9
  Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer.
Upp 7:10
Och de ropade med hög röst: "Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet."
Upp 7:11
  Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud
Upp 7:12
och sade: "Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen."