Läs bibeltext

Upp 10:8
  Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: "Gå och ta den öppna boken ur handen på ängeln som står på havet och på jorden."
Upp 10:9
Och jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig bokrullen. Han sade till mig: "Ta den och ät upp den. Den skall svida i din mage, men i din mun skall den vara söt som honung."
Upp 10:10
Och jag tog emot bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade svalt den sved det i min mage.
Upp 10:11
Och de sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många länder och folk och språk och kungar."
Upp 11:1
Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig med orden: "Gå och mät Guds tempel och altaret och räkna dem som tillber där.
Upp 11:2
Men templets yttre gård skall du lämna därhän och inte mäta, ty den har getts åt hedningarna, och den heliga staden skall trampas av dem i fyrtiotvå månader.
Upp 11:3
Och jag skall låta mina två vittnen profetera under tolvhundrasextio dagar, klädda i säckväv."
Upp 11:4
Vittnena är de två olivträden och de två lampställen som står framför jordens herre.
Upp 11:5
Om någon vill skada dem kommer det eld ur deras mun och förtär deras fiender. Var och en som vill skada dem måste bli dödad på det sättet.
Upp 11:6
De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under den tid då de profeterar, och de har makt att förvandla allt vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.
Upp 11:7
  Och när de har fullbordat sitt vittnesbörd skall odjuret som stiger upp ur avgrunden börja krig mot dem och besegra dem och döda dem.