Läs bibeltext

Upp 14:14
Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som var lik en människoson och hade en krans av guld på huvudet och i handen en vass skära.
Upp 14:15
Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: "Ta din skära och skörda, ty skördetiden är inne; jordens gröda är mogen."
Upp 14:16
Och han som satt på molnet sänkte sin skära ner över jorden, och jorden skördades.
Upp 14:17
  Och en annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en vass skära.
Upp 14:18
Och en annan ängel kom ut från altaret, en som hade makt över elden. Och han ropade med hög röst till honom som hade den vassa skäran: "Ta din vassa skära och skörda klasarna på jordens vinstock; dess druvor är mogna."
Upp 14:19
Och ängeln sänkte sin skära ner över jorden och skördade druvorna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress.
Upp 14:20
Och vinpressen trampades utanför staden, och blod kom från pressen och sextonhundra stadier därifrån stod det upp till betslet på hästarna.
Upp 15:1
Och jag såg ett annat stort och märkligt tecken på himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, eftersom Guds vrede når sitt slut med dem.
Upp 15:2
  Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och de som hade kämpat sig fria från odjuret och dess bild och talet för dess namn stod på glashavet med Guds harpor i händerna.
Upp 15:3
Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:
    Stora och märkliga är dina gärningar,
    Herre Gud, allhärskare.
    Rättfärdiga och sanna är dina vägar,
    du folkens konung.
Upp 15:4
    Vem måste inte bäva, Herre,
    och ära ditt namn?
    Ty du ensam är helig,
    alla folk skall komma och tillbe inför dig,
    din rättfärdighet har uppenbarats.