Läs bibeltext

Upp 15:1
Och jag såg ett annat stort och märkligt tecken på himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, eftersom Guds vrede når sitt slut med dem.
Upp 15:2
  Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och de som hade kämpat sig fria från odjuret och dess bild och talet för dess namn stod på glashavet med Guds harpor i händerna.
Upp 15:3
Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:
    Stora och märkliga är dina gärningar,
    Herre Gud, allhärskare.
    Rättfärdiga och sanna är dina vägar,
    du folkens konung.
Upp 15:4
    Vem måste inte bäva, Herre,
    och ära ditt namn?
    Ty du ensam är helig,
    alla folk skall komma och tillbe inför dig,
    din rättfärdighet har uppenbarats.
Upp 15:5
Sedan såg jag, och templet i himlen, förbundstecknets tält, öppnades,
Upp 15:6
och de sju änglarna, de som hade med sig de sju plågorna, kom ut från templet klädda i skinande vita linnekläder och med bälten av guld kring bröstet.
Upp 15:7
Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld som var fulla av Guds vrede - han som lever i evigheters evighet.
Upp 15:8
Och templet fylldes av rök från Guds härlighet och från hans kraft, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna nått sitt slut.
Upp 16:1
Och jag hörde en stark röst ur templet som sade till de sju änglarna: "Gå ut och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden."
Upp 16:2
  Den förste gick bort och tömde sin skål över jorden. Och det slog upp onda och svåra bölder på de människor som bar odjurets märke och tillbad dess bild.
Upp 16:3
  Den andre tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet.