Läs bibeltext

Upp 18:1
Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet.
Upp 18:2
Och han ropade med stark röst: "Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.
Upp 18:3
Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx."
Upp 18:4
  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.
Upp 18:5
Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort.
Upp 18:6
Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck.
Upp 18:7
Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: 'Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja.'
Upp 18:8
Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.
Upp 18:9
  Och jordens kungar, som har levt med henne i otukt och lyx, skall gråta över henne och klaga när de ser röken från bålet
Upp 18:10
och själva står på avstånd, skrämda av hennes plåga. De skall säga: 'Ve, ve, du stora stad, Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig.'
Upp 18:11
Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster,