Läs bibeltext

Upp 20:1
Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen.
Upp 20:2
Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år
Upp 20:3
och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid.
Upp 20:4
  Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år.
Upp 20:5
De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.
Upp 20:6
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.
Upp 20:7
  Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse.
Upp 20:8
Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand.
Upp 20:9
Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem.
Upp 20:10
Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet.
Upp 20:11
Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem.