Läs bibeltext

Upp 21:9
Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: "Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru."
Upp 21:10
Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud,
Upp 21:11
full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.
Upp 21:12
Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar.
Upp 21:13
I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.
Upp 21:14
Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
Upp 21:15
  Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur.
Upp 21:16
Staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte upp den med sin måttstock till tolv tusen stadier; längden, bredden och höjden var lika.
Upp 21:17
Och han mätte upp muren till etthundrafyrtiofyra alnar efter människornas mått, som också var ängelns.
Upp 21:18
Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld, som var som rent glas.
Upp 21:19
Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av smaragd,