Läs bibeltext

Upp 21:10
Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud,
Upp 21:11
full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.
Upp 21:12
Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar.
Upp 21:13
I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.
Upp 21:14
Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
Upp 21:15
  Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur.
Upp 21:16
Staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte upp den med sin måttstock till tolv tusen stadier; längden, bredden och höjden var lika.
Upp 21:17
Och han mätte upp muren till etthundrafyrtiofyra alnar efter människornas mått, som också var ängelns.
Upp 21:18
Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld, som var som rent glas.
Upp 21:19
Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av smaragd,
Upp 21:20
den femte av sardonyx, den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryll, den nionde av topas, den tionde av krysopras, den elfte av hyacint och den tolfte av ametist.