Läs bibeltext

1 Mos 14:18
  Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud den Högste,
1 Mos 14:19
och han välsignade Abram:
    "Välsignad vare Abram av Gud den Högste,
    himlens och jordens skapare.
1 Mos 14:20
    Välsignad vare Gud den Högste
    som gav dina fiender i ditt våld."
Och Abram lämnade honom tionde av allt.
1 Mos 14:21
  Kungen av Sodom sade till Abram: "Ge mig folket och behåll själv bytet."
1 Mos 14:22
Abram svarade honom: "Jag lyfter min hand och svär vid Herren, Gud den Högste, himlens och jordens skapare:
1 Mos 14:23
Aldrig skall jag ta så mycket som en tråd eller en skorem av det som är ditt. Aldrig skall du kunna säga att du har gjort Abram rik.
1 Mos 14:24
Jag själv skall ingenting ha. Det räcker med det som mina män har förbrukat och den del som tillkommer mina följeslagare. Aner, Eshkol och Mamre skall ha sin del."
1 Mos 15:1
En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn: "Var inte rädd, Abram! Jag är din sköld. Du skall bli rikt belönad."
1 Mos 15:2
Abram sade: "Herre, min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös [---]."
1 Mos 15:3
Och han sade: "Du har inte låtit mig få några barn, och därför blir det min tjänare som ärver mig."
1 Mos 15:4
Men Herrens ord till honom löd: "Det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod."