Läs bibeltext

4 Mos 1:12
från Dans Achieser, Ammishaddajs son,
4 Mos 1:13
från Ashers Pagiel, Okrans son,
4 Mos 1:14
från Gads Eljasaf, Deguels son,
4 Mos 1:15
och från Naftalis Achira, Enans son.
4 Mos 1:16
Detta är de män i menigheten som blivit utvalda; de skall vara hövdingar över sina fädernestammar och överhuvuden för Israels ätter.
4 Mos 1:17
  Mose och Aron tog dessa namngivna män till hjälp
4 Mos 1:18
och samlade hela menigheten den första dagen i andra månaden. Folket infördes i rullorna, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, person för person, från tjugo års ålder och uppåt,
4 Mos 1:19
så som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.
4 Mos 1:20
  Av Rubens, Israels förstföddes, ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, person för person, alla av manligt kön, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt.
4 Mos 1:21
De mönstrade av Rubens stam var 46 500 man.
4 Mos 1:22
  Av Simons ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, person för person, alla av manligt kön, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt.