Läs bibeltext

1 Mos 15:1
En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn: "Var inte rädd, Abram! Jag är din sköld. Du skall bli rikt belönad."
1 Mos 15:2
Abram sade: "Herre, min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös [---]."
1 Mos 15:3
Och han sade: "Du har inte låtit mig få några barn, och därför blir det min tjänare som ärver mig."
1 Mos 15:4
Men Herrens ord till honom löd: "Det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod."
1 Mos 15:5
Och Herren förde honom ut och sade: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli."
1 Mos 15:6
Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.
1 Mos 15:7
  Herren sade till Abram: "Jag är Herren, som har fört dig från Ur i Kaldeen för att ge dig detta land som egendom."
1 Mos 15:8
Abram sade: "Herre, min Gud, hur skall jag veta att det blir min egendom?"
1 Mos 15:9
Han svarade: "Hämta en treårig kviga, en treårig get och en treårig bagge, en turturduva och en ungduva!"
1 Mos 15:10
Abram hämtade djuren, styckade dem i två delar och lade delarna mitt emot varandra, men fåglarna styckade han inte.
1 Mos 15:11
Rovfåglar dök ner mot kropparna, men Abram jagade bort dem.