Läs bibeltext

1 Mos 16:1
Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar,
1 Mos 16:2
och en dag sade Saraj till Abram: "Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne." Abram samtyckte,
1 Mos 16:3
och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan.
1 Mos 16:4
Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor.
1 Mos 16:5
Då sade Saraj till Abram: "Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!"
1 Mos 16:6
Abram svarade Saraj: "Du bestämmer själv över din slavflicka - gör vad du vill med henne!" Saraj bestraffade henne, men då rymde hon.
1 Mos 16:7
  Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur.
1 Mos 16:8
"Hagar", sade han, "Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?" Hon svarade: "Jag har rymt från min matmor Saraj."
1 Mos 16:9
Då sade han till henne: "Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne."
1 Mos 16:10
Och Herrens ängel sade: "Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem."
1 Mos 16:11
Herrens ängel sade till henne:
    "Du är havande och skall föda en son,
    och du skall ge honom namnet Ismael,
    ty Herren har hört din klagan.