Läs bibeltext

1 Mos 17:3
Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom:
1 Mos 17:4
"Detta är mitt förbund med dig: du skall bli fader till många folk.
1 Mos 17:5
Därför skall du inte längre heta Abram: ditt namn skall vara Abraham, ty jag skall låta dig bli fader till många folk.
1 Mos 17:6
Jag skall göra dig övermåttan fruktsam, och folk och kungar skall utgå från dig.
1 Mos 17:7
Jag skall upprätthålla mitt förbund, förbundet mellan mig och dig och dina ättlingar i släktled efter släktled, ett evigt förbund: jag skall vara din Gud och dina ättlingars Gud.
1 Mos 17:8
Jag skall ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som främling, hela Kanaan, som egendom för all framtid. Och jag skall vara deras Gud."
1 Mos 17:9
  Vidare sade Gud till Abraham: "Du å din sida skall hålla mitt förbund, du och dina ättlingar i släktled efter släktled.
1 Mos 17:10
Förbundet mellan mig och er och dina ättlingar skall ni hålla på detta sätt: ni skall låta omskära alla av manligt kön.
1 Mos 17:11
Ni skall skära bort förhuden, och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er.
1 Mos 17:12
Alla av manligt kön bland er skall omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled, också slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt av någon utlänning, sådana som inte är av din släkt.
1 Mos 17:13
De skall omskäras, både slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt. Så skall ni ha mitt förbund på er kropp som ett evigt förbund.