Läs bibeltext

1 Mos 2:4
När Herren Gud gjorde jord och himmel,
1 Mos 2:5
när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den -
1 Mos 2:6
men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken -
1 Mos 2:7
då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.
1 Mos 2:8
Och Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan som han hade format.
1 Mos 2:9
Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont.
1 Mos 2:10
  En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sedan delar den sig i fyra armar.
1 Mos 2:11
Den första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld.
1 Mos 2:12
Guldet i det landet är fint, och där finns också bdelliumharts och onyxsten.
1 Mos 2:13
Den andra floden heter Gichon, den flyter kring Kush.
1 Mos 2:14
Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat.