Läs bibeltext

4 Mos 21:4
De bröt upp från berget Hor i riktning mot Sävhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen blev folket otåligt
4 Mos 21:5
och klandrade både Gud och Mose: "Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen? Här finns inget att äta och dricka. Vi är utleda på den usla maten."
4 Mos 21:6
  Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog.
4 Mos 21:7
Folket kom till Mose och sade: "Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss."
  Mose bad för folket,
4 Mos 21:8
och Herren sade till Mose: "Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva."
4 Mos 21:9
Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen, och då fick han leva.
4 Mos 21:10
Israeliterna bröt upp och slog sedan läger vid Ovot.
4 Mos 21:11
När de brutit upp från Ovot slog de läger vid Ije Haavarim i öknen öster om Moab.
4 Mos 21:12
De bröt upp därifrån och slog läger i Sereddalen,
4 Mos 21:13
och efter att ha brutit upp därifrån slog de läger på andra sidan Arnon, i den öken som börjar på amoreiskt område. Arnon bildar nämligen gräns mot Moab, mellan Moab och amoreerna.
4 Mos 21:14
Som det står i Boken om Herrens krig:
    … Vahev i Sufa och bäckravinerna.
    Arnon