Läs bibeltext

1 Mos 18:20
Och Herren sade: "Klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår.
1 Mos 18:21
Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropet från staden, det rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så, måste jag få veta det."
1 Mos 18:22
  Männen gick vidare mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren.
1 Mos 18:23
Och Abraham vände sig till Herren och sade: "Skall du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige?
1 Mos 18:24
Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Skall du då verkligen förinta den i stället för att skona den för de femtio rättfärdigas skull som bor där?
1 Mos 18:25
Så kan du inte göra, döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige, så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra! Skall inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt?"
1 Mos 18:26
Herren sade: "Om jag finner femtio rättfärdiga i Sodom, skall jag för deras skull skona hela staden."
1 Mos 18:27
Abraham fortsatte: "Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft.
1 Mos 18:28
Kanske fattas det fem för att det skall bli femtio rättfärdiga? Skall du då förgöra hela staden för dessa fem människors skull?" Herren svarade: "Om jag finner fyrtiofem, skall jag inte förgöra den."
1 Mos 18:29
Ännu en gång tog Abraham till orda: "Kanske finns där fyrtio?" Herren sade: "Då skall jag inte göra det, för de fyrtios skull."
1 Mos 18:30
Abraham sade: "Bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns där trettio?" Herren svarade: "Om jag finner trettio, skall jag inte göra det."