Läs bibeltext

5 Mos 1:23
Jag fann förslaget gott och utsåg bland er tolv män, en från varje stam.
5 Mos 1:24
De begav sig upp i bergen, kom till Druvdalen och spanade där.
5 Mos 1:25
De tog med sig några av landets frukter ner till oss och rapporterade att det var ett rikt land som Herren, vår Gud, ville ge oss.
5 Mos 1:26
Men ni ville inte gå dit upp utan trotsade Herrens, er Guds, befallning
5 Mos 1:27
och satt i era tält och knotade: "Herren hatar oss, och därför har han fört oss ut ur Egypten för att prisge oss åt amoreerna och göra slut på oss.
5 Mos 1:28
Vart är det vi skall gå? Våra bröder har gjort oss modlösa med sitt tal om ett folk som är större och talrikare än vi och om stora städer med skyhöga murar. Till och med anakiter fick spanarna se där borta."
5 Mos 1:29
  Jag sade till er: "Låt er inte skrämmas, var inte rädda för dem!
5 Mos 1:30
Herren, er Gud, går framför er och strider för er, som ni själva såg honom göra i Egypten.
5 Mos 1:31
Och i öknen fick du erfara att Herren, din Gud, bar dig som en man bär sin son, hela den väg som ni har vandrat för att komma hit.
5 Mos 1:32
Trots detta litade ni inte på Herren, er Gud,
5 Mos 1:33
som gick före er på vägen och valde ut era lägerplatser, om natten i en eld för att lysa upp er väg, om dagen i ett moln."