Läs bibeltext

5 Mos 18:15
Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till.
5 Mos 18:16
Det var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade vid Horeb. Du sade: "Jag vill inte höra Herrens, min Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se, ty då kommer jag att dö."
5 Mos 18:17
Då sade Herren till mig: "Vad de säger är riktigt.
5 Mos 18:18
Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom.
5 Mos 18:19
Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag utkräva vedergällning av den mannen.
5 Mos 18:20
Och den profet som är så förmäten att han i mitt namn förkunnar något som jag inte har befallt honom att säga, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö."
5 Mos 18:21
  Kanske tänker du: "Hur skall vi veta att ett budskap inte kommer från Herren?"
5 Mos 18:22
När profeten har talat i Herrens namn men hans ord inte slår in och går i uppfyllelse, då kommer det budskapet inte från Herren. Det är profeten som i sin förmätenhet har förkunnat det. Låt dig inte skrämmas av honom.
5 Mos 19:1
När Herren, din Gud, krossar folken i det land han vill ge dig och du fördriver dem och slår dig ner i deras städer och hus,
5 Mos 19:2
skall du avskilja tre städer i det land som Herren, din Gud, vill ge dig att ta i besittning.
5 Mos 19:3
När du tagit reda på hur vägarna går skall du indela det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom i tre områden, så att varje dråpare har en stad att fly till.