Läs bibeltext

1 Mos 2:18
  Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp."
1 Mos 2:19
Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den.
1 Mos 2:20
Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp.
1 Mos 2:21
Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött.
1 Mos 2:22
Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen.
1 Mos 2:23
Då sade mannen:
    "Den här gången är det ben av mina ben,
    kött av mitt kött.
    Kvinna skall hon heta,
    av man är hon tagen."
1 Mos 2:24
Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.
1 Mos 2:25
Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra.
1 Mos 3:1
  Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: "Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?"
1 Mos 3:2
Kvinnan svarade: "Vi får äta frukt från träden,
1 Mos 3:3
men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö."