Läs bibeltext

1 Mos 22:1
En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: "Abraham!" - "Här är jag", svarade han.
1 Mos 22:2
Gud sade: "Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig."
1 Mos 22:3
  Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg mot den plats som Gud hade talat om.
1 Mos 22:4
Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd.
1 Mos 22:5
Då sade han till tjänarna: "Stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er."
1 Mos 22:6
Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda tillsammans.
1 Mos 22:7
"Far", sade Isak. "Ja, min son", svarade Abraham. Isak sade: "Här är eld och ved, men var är fåret som skall offras?" -
1 Mos 22:8
"Min son", sade Abraham, "Gud utser åt sig det får som skall offras." Så gick de båda tillsammans.
1 Mos 22:9
  När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden.
1 Mos 22:10
Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.
1 Mos 22:11
Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: "Abraham! Abraham!" - "Ja", svarade Abraham, "här är jag."