Läs bibeltext

5 Mos 26:16
I dag befaller dig Herren, din Gud, att lyda dessa stadgar och föreskrifter. Av hela ditt hjärta och med hela din själ skall du troget följa dem.
5 Mos 26:17
Du har i dag försäkrat att Herren skall vara din Gud och att du skall vandra hans vägar, följa hans stadgar, bud och föreskrifter och lyda honom.
5 Mos 26:18
Herren har i dag försäkrat att du skall vara hans dyrbara egendom, så som han har lovat dig. Du skall hålla alla hans bud,
5 Mos 26:19
och han skall upphöja dig över alla andra folk han har skapat, till pris, berömmelse och ära, och du skall vara ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, så som han har lovat.
5 Mos 27:1
Mose och Israels äldste gav folket dessa anvisningar: Följ hela den lag som jag i dag ger er.
5 Mos 27:2
Så snart ni gått över Jordan, till det land som Herren, din Gud, vill ge dig, skall du resa stora stenar och kalka dem vita.
5 Mos 27:3
När du gått över skall du på dem skriva varje ord i denna lag. Då får du komma in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig.
5 Mos 27:4
  När ni gått över Jordan skall ni på Evalberget resa de stenar som jag i dag ger er befallning om, och du skall kalka dem vita.
5 Mos 27:5
Där skall du också bygga ett altare åt Herren, din Gud, ett altare av sten som inte bearbetats med järn.
5 Mos 27:6
Av ohuggen sten skall du bygga Herrens, din Guds, altare, och på det skall du frambära brännoffer till Herren, din Gud.
5 Mos 27:7
Du skall också offra gemenskapsoffer och äta dem där, och du skall glädja dig inför Herren, din Gud.