Läs bibeltext

5 Mos 30:15
Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka.
5 Mos 30:16
Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.
5 Mos 30:17
Men om du stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter dig förledas att tillbe andra gudar och tjäna dem,
5 Mos 30:18
då säger jag er i dag att ni skall förintas. Ni får inte leva länge i det land som du kommer till och tar i besittning när du går över Jordan.
5 Mos 30:19
Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva.
5 Mos 30:20
Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob.
5 Mos 31:1
När Mose hade avslutat detta tal till hela Israel
5 Mos 31:2
sade han till folket: "Jag är nu hundratjugo år gammal och kan inte längre leda er. Och Herren har sagt till mig: 'Du kommer inte att gå över denna flod, över Jordan.'
5 Mos 31:3
Men Herren, er Gud, skall gå först och krossa folken, så att ni kan fördriva dem. Josua skall gå först, så som Herren har sagt.
5 Mos 31:4
Och Herren skall göra med dem som han gjorde med de amoreiska kungarna Sichon och Og, som han krossade, och så som han gjorde med deras land.
5 Mos 31:5
Herren skall överlämna dem åt er, och ni skall göra med dem alldeles som jag har befallt er.