Läs bibeltext

5 Mos 32:18
    Klippan, ditt ursprung, försummade du,
    du glömde den Gud som gav dig liv.
5 Mos 32:19
    I vrede över vad han såg
    förkastade Herren sina söner och döttrar.
5 Mos 32:20
    Han sade: "Jag skall dölja mitt ansikte,
    jag vill se hur det går för dem då,
    för detta svekfulla släkte,
    barn som ingen kan lita på.
5 Mos 32:21
    De retade mig med gudar som inte är gudar,
    väckte min vrede med sina beläten.
    Jag skall reta dem med ett folk som inte är ett folk,
    väcka deras vrede med vettvillingar.
5 Mos 32:22
    Min vrede har tänt en eld,
    en eld som tränger till dödsrikets djup.
    Den förtär jorden och dess gröda,
    bränner bergen ända till grunden.
5 Mos 32:23
    Jag skall överhopa dem med olyckor,
    skjuta alla mina pilar mot dem.
5 Mos 32:24
    De skall förtvina av hunger,
    förtäras av pest och pinande farsot.
    Jag släpper lös rovdjur med vassa tänder
    och krälande, giftiga ormar.
5 Mos 32:25
    Ute skall svärdet härja,
    inomhus skräcken,
    bland ynglingar och flickor,
    spädbarn och grånade män.
5 Mos 32:26
    Jag skulle vilja krossa dem
    och utplåna minnet av dem,
5 Mos 32:27
    men jag fruktar fiendens hån,
    att motståndarna skulle ta miste
    och tro att det var deras egen styrka
    och inte Herren som gjorde det."
5 Mos 32:28
    Det är ett folk som inte lyder råd,
    ett folk som saknar insikt.