Läs bibeltext

5 Mos 32:35
    tills vedergällningens dag är inne,
    hämndens dag, då de vacklar.
    Deras olycksdag är nära,
    det som väntar dem kommer snart."
5 Mos 32:36
    Ja, Herren skaffar rätt åt sitt folk
    och förbarmar sig över sina tjänare,
    då han ser att de inte orkar mer,
    att det är ute med hög som låg.
5 Mos 32:37
    Då frågar han: "Var är deras gudar,
    klippan som var deras tillflykt,
5 Mos 32:38
    de som åt fettet vid deras slaktoffer
    och drack vinet vid deras dryckesoffer?
    Må de gripa in och hjälpa er,
    låt dem ge er skydd!
5 Mos 32:39
    Vet att jag är Gud,
    jag och ingen annan.
    Det är jag som ger död och liv,
    jag som sårar och läker,
    ingen kan rycka något ur min hand.
5 Mos 32:40
    Jag lyfter handen mot himlen
    och säger: Så sant jag lever i evighet
5 Mos 32:41
    skall jag vässa mitt blixtrande svärd
    och gripa mitt koger.
    Jag skall hämnas på mina fiender
    och straffa alla som hatar mig.
5 Mos 32:42
    Mina pilar skall berusas av blod,
    av blod från fallna och fångar,
    mitt svärd skall äta köttet
    av fiendens trotsiga ledare."
5 Mos 32:43
    Så jubla, du himmel, med hans folk,
    och hylla honom, alla gudar,
    ty han hämnar sina söners blod,
    han tar hämnd på sina fiender
    och straffar sina motståndare.
    Han renar landet åt sitt folk.
5 Mos 32:44
Tillsammans med Hosea, Nuns son, ställde sig Mose inför folket och framförde hela denna sång.
5 Mos 32:45
När Mose hade avslutat detta tal till hela Israel