Läs bibeltext

5 Mos 34:2
hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster,
5 Mos 34:3
Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar.
5 Mos 34:4
Herren sade till honom: "Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit."
5 Mos 34:5
  Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt.
5 Mos 34:6
Han begravde honom i dalen mitt emot Bet Pegor i Moab; än i dag vet ingen var graven finns.
5 Mos 34:7
Mose var hundratjugo år gammal när han dog, men hans ögon hade inte försvagats, och hans kraft hade inte sinat.
5 Mos 34:8
Israeliterna begrät Mose och sörjde honom i trettio dagar på Moabs hedar, tills sorgetiden var slut.
5 Mos 34:9
  Josua, Nuns son, hade fyllts av vishetens ande när Mose lade sina händer på honom. Israeliterna lyssnade på honom och gjorde som Herren hade befallt Mose.
5 Mos 34:10
  Aldrig mer har det i Israel framträtt en sådan profet som Mose, som Herren mötte ansikte mot ansikte:
5 Mos 34:11
minns alla de tecken och under som Herren sände honom att göra i Egypten, med farao och hela hans hov och hela hans land,
5 Mos 34:12
och alla de skräckinjagande stordåd som Mose utförde med sin starka hand i hela Israels åsyn.