Läs bibeltext

Jos 1:12
Till rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam sade Josua:
Jos 1:13
"Tänk på de anvisningar ni fick av Herrens tjänare Mose, när han sade att Herren, er Gud, skulle ge er detta land och låta er bli bofasta.
Jos 1:14
Era kvinnor och barn och er boskap skall stanna kvar i landet som Mose gett er öster om Jordan. Men ni själva, alla tappra krigare, skall ställa upp till strid och gå över i spetsen för era bröder och hjälpa dem,
Jos 1:15
tills Herren har låtit dem bli bofasta liksom ni själva och även de har intagit det land som Herren, er Gud, ger dem. Sedan kan ni återvända till det land som är er egendom, det land som Herrens tjänare Mose gav er på andra sidan Jordan, den östra sidan."
Jos 1:16
De svarade Josua: "Allt du befallt oss skall vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå.
Jos 1:17
Som vi lydde Mose skall vi lyda dig, må bara Herren, din Gud, vara med dig, som han var med Mose.
Jos 1:18
Var och en som trotsar ditt ord och inte lyder dig i allt du befaller skall dödas. Var tapper och stark!"
Jos 2:1
Från Shittim sände Josua, Nuns son, ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig i väg och kom till en sköka som hette Rachav och låg över i hennes hus.
Jos 2:2
Men när Jerikos kung fick reda på att israelitiska män hade kommit om natten för att utforska landet
Jos 2:3
sände han bud till Rachav: "Skicka ut männen som kom till ditt hus, de är här för att utforska landet."
Jos 2:4
Kvinnan gömde de båda männen och svarade: "Visst kom de hit till mig, men inte vet jag var de var ifrån.