Läs bibeltext

Jos 3:7
  Herren sade till Josua: "Från och med i dag skall jag ge dig storhet, så att israeliterna förstår att jag är med dig, som jag var med Mose.
Jos 3:8
Säg nu till prästerna som bär förbundsarken att stanna alldeles i vattenbrynet när de kommer till Jordan."
Jos 3:9
  Josua sade till israeliterna: "Stig fram och hör Herrens, er Guds, ord."
Jos 3:10
Han fortsatte: "Av detta skall ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han skall driva undan kanaaneer, hettiter, hiveer, perisseer, girgasheer, amoreer och jevuseer för er:
Jos 3:11
förbundsarken, hela jordens härskares ark, skall gå framför er över Jordan.
Jos 3:12
Välj ut tolv män från Israels stammar, en från varje stam.
Jos 3:13
När prästerna som bär Herrens, hela jordens härskares, ark sätter ner fötterna i Jordans vatten, skall vattnet uppströms hejdas i sitt lopp och stå som en mur."
Jos 3:14
  Folket bröt upp från sina lägerplatser för att gå över Jordan med prästerna som bar förbundsarken i täten.
Jos 3:15
Och när prästerna som bar arken kom fram till Jordan och satte fötterna i vattenbrynet - Jordan svämmar över sina bräddar under hela skördetiden -
Jos 3:16
stannade vattnet uppströms i sitt lopp och reste sig som en mur långt borta, vid staden Adam nära Saretan; men nedströms mot Aravasjön, Döda havet, försvann allt vatten. Folket gick över mitt emot Jeriko.
Jos 3:17
Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på den torra bottnen mitt i Jordan, medan israeliterna gick över torrskodda, ända tills allt folket hade kommit över floden.