Läs bibeltext

Jos 5:9
Herren sade till Josua: "I dag har jag lyft av er vanäran från Egypten." Därför fick platsen namnet Gilgal, och så heter den än i dag.
Jos 5:10
  När nu israeliterna hade sitt läger i Gilgal firade de påsk i öknen vid Jeriko, på kvällen den fjortonde dagen i månaden.
Jos 5:11
Dagen efter påsk åt de av vad landet gav, osyrat bröd och rostat korn, just den dagen.
Jos 5:12
Och från den dag de åt av vad landet gav kom inte längre något manna. Israeliterna fick inget manna mer utan åt detta år av skörden i Kanaan.
Jos 5:13
En gång vid Jeriko fick Josua se en man som stod framför honom med draget svärd. Josua gick fram till honom och frågade: "Hör du till oss eller till våra fiender?"
Jos 5:14
Han svarade: "Nej, jag är anförare för Herrens här. Nu har jag kommit." Då föll Josua ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han frågade: "Herre, vad har du att säga till din tjänare?"
Jos 5:15
Anföraren för Herrens här svarade: "Ta av dig dina skor, du står på helig mark." Josua gjorde så.
Jos 6:1
Jeriko var slutet och stängt när israeliterna kom, ingen gick ut eller in.
Jos 6:2
Men Herren sade till Josua: "Nu ger jag Jeriko och dess kung i ditt våld.
Jos 6:3
Alla krigare skall tåga runt staden, de skall vandra ett varv. Sex dagar skall ni göra så.
Jos 6:4
Sju präster skall bära sju vädurshorn framför arken. Den sjunde dagen skall ni tåga sju varv runt staden, och prästerna skall stöta i hornen.