Läs bibeltext

Jos 24:14
  Frukta därför Herren och tjäna honom redligt och troget. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat och i Egypten, och tjäna Herren.
Jos 24:15
Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren."
Jos 24:16
  Folket svarade: "Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar.
Jos 24:17
Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram.
Jos 24:18
Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud."
Jos 24:19
  Då sade Josua till folket: "Ni förmår inte tjäna Herren, ty han är en helig Gud, en svartsjuk Gud, och han förlåter inte era brott och synder.
Jos 24:20
Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar vänder han sig från er och låter det gå er illa och förgör er, han som förut låtit det gå er väl."
Jos 24:21
Folket svarade Josua: "Herren vill vi tjäna."
Jos 24:22
Josua fortsatte: "Ni är själva vittnen till att ni har valt Herren och vill tjäna honom." - "Ja", svarade de. -
Jos 24:23
"Gör er då av med de främmande gudar ni har hos er och håll er av hela ert hjärta till Herren, Israels Gud."
Jos 24:24
Folket svarade honom: "Herren, vår Gud, vill vi tjäna, honom vill vi lyda."