Läs bibeltext

Jos 24:23
"Gör er då av med de främmande gudar ni har hos er och håll er av hela ert hjärta till Herren, Israels Gud."
Jos 24:24
Folket svarade honom: "Herren, vår Gud, vill vi tjäna, honom vill vi lyda."
Jos 24:25
  Den dagen slöt Josua ett förbund för folkets räkning och gav dem lag och rätt i Shekem.
Jos 24:26
Alltsammans skrev han ner i Guds lagbok. Sedan tog han en stor sten och reste den där, under terebinten i Herrens helgedom
Jos 24:27
och sade till hela folket: "Denna sten är ett vittne mot oss, ty den har hört allt som Herren har sagt oss. Den är ett vittne, så att ni inte förnekar er Gud."
Jos 24:28
Sedan lät Josua folket gå, var och en till sitt område.
Jos 24:29
  En tid därefter dog Herrens tjänare Josua, Nuns son, 110 år gammal.
Jos 24:30
Han begravdes på sitt eget område, i Timnat-Serach i Efraims bergsbygd, norr om berget Gaash.
Jos 24:31
Israel tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de gamla som överlevde honom var i livet. De kände ju till hur mycket Herren hade gjort för Israel.
Jos 24:32
  Josefs ben, som israeliterna fört med sig från Egypten, begravdes i Shekem, på det stycke mark som Jakob hade köpt av sönerna till Hamor, Shekems far, för hundra kesitor och som tillfallit Josefs ättlingar som egendom.
Jos 24:33
  Också Elasar, Arons son, dog. Han begravdes i Giva, som hans son Pinechas hade fått i Efraims bergsbygd.