Läs bibeltext

Dom 1:12
Kalev sade: "Den som anfaller och intar Kirjat-Sefer skall få min dotter Aksa till hustru."
Dom 1:13
Otniel, son till Kalevs yngre bror Kenas, intog staden, och Kalev gav honom sin dotter Aksa till hustru.
Dom 1:14
När hon kom dit övertalade hon honom att be fadern om mark. Hon steg av sin åsna, och Kalev frågade vad hon ville.
Dom 1:15
"Ge mig en gåva", svarade hon. "Du har skänkt mig Negevöknen, skänk mig nu källor med vatten." Kalev gav henne då Övre och Nedre källorna.
Dom 1:16
  Ättlingarna till den kenit som var svärfar till Mose hade följt med judeerna när de drog ut från Palmstaden mot Juda öken, i Negev nära Arad. Där slog de sig ner bland amalekiterna.
Dom 1:17
  Juda följde nu med sin bror Simon, och de besegrade kanaaneerna i Sefat. De vigde staden åt förintelse, och den kom därför att kallas Horma.
Dom 1:18
Juda intog därefter Gaza med omland, Ashkelon med omland och Ekron med omland.
Dom 1:19
Herren var med judeerna, och de erövrade bergsbygden. Men de kunde inte driva bort folket på slätten, som hade järnbeslagna stridsvagnar.
Dom 1:20
Kalev fick Hebron, som Mose bestämt, och han drev bort Anaks tre söner därifrån.
Dom 1:21
Men benjaminiterna drev inte bort jevuseerna, som bodde i Jerusalem, och än i dag bor det jevuseer bland benjaminiterna i Jerusalem.
Dom 1:22
Också Josefs stammar drog ut. De gick mot Betel, och Herren var med dem.