Läs bibeltext

Dom 6:1
Israeliterna gjorde det som var ont i Herrens ögon. Då gav Herren dem i midjaniternas våld under sju år,
Dom 6:2
och de förtryckte Israel. För att undkomma dem tog israeliterna sin tillflykt till bergen, till grottor och fästen.
Dom 6:3
Varje gång israeliterna hade sått angreps de av midjaniter, amalekiter och folk från Östlandet.
Dom 6:4
De föll in i landet och skövlade grödan ända bort till Gaza. De lämnade inget ätbart kvar i Israel och inte heller några får, oxar eller åsnor.
Dom 6:5
De drog fram med sina hjordar och tält som svärmar av gräshoppor; oräkneliga var de och deras kameler. De trängde in i landet och skövlade det.
Dom 6:6
Israeliterna blev helt utplundrade av midjaniterna, och de ropade till Herren.
Dom 6:7
  När israeliterna ropade till Herren och klagade över midjaniterna
Dom 6:8
sände han en profet till dem som sade: "Så säger Herren, Israels Gud: Det var jag som förde er ut ur Egypten, förde er ut ur slavlägret.
Dom 6:9
Jag räddade er från egypterna och från alla andra som förtryckte er. Jag drev undan dem för er och gav er deras land.
Dom 6:10
Jag sade till er: Jag är Herren, er Gud, ni får inte dyrka de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte på mig."
Dom 6:11
Herrens ängel kom till Ofra och satte sig under terebinten som tillhörde aviesriten Joash. Gideon, hans son, höll just på att tröska vete i vinpressen för att midjaniterna inte skulle komma åt det.