Läs bibeltext

Dom 9:6
Shekems borgare och Bet Millos invånare samlades och begav sig till Stenstodsterebinten i Shekem, där de utropade Avimelek till kung.
Dom 9:7
När Jotam fick veta detta gick han upp på Gerisimbergets topp och ropade med hög röst:
    "Shekems borgare, hör på mig,
    så att Gud må höra på er.
Dom 9:8
    En gång beslutade träden
    att smörja en konung åt sig.
    De bad olivträdet:
    Bli vår konung!
Dom 9:9
    Men olivträdet svarade dem:
    Skall jag sluta att ge av min feta saft,
    varmed gudar och människor äras,
    för att i stället stå och vaja
    högt över de andra träden?
Dom 9:10
    Då bad de fikonträdet:
    Kom och bli vår konung!
Dom 9:11
    Men fikonträdet svarade dem:
    Skall jag sluta att ge av min sötma,
    av min härliga frukt,
    för att i stället stå och vaja
    högt över de andra träden?
Dom 9:12
    Då bad de vinstocken:
    Kom och bli vår konung!
Dom 9:13
    Men vinstocken svarade dem:
    Skall jag sluta att ge av min saft,
    som gör gudar och människor glada,
    för att i stället stå och vaja
    högt över de andra träden?
Dom 9:14
    Då bad alla träden törnbusken:
    Kom och bli vår konung!
Dom 9:15
    Törnbusken sade till träden:
    Är det er ärliga mening
    att smörja mig till er konung,
    sök då skydd i min skugga.
    Om inte, skall eld slå ut från törnbusken
    och förtära alla cedrar på Libanon.
Dom 9:16
Hör nu på! Handlade ni ärligt och hederligt när ni gjorde Avimelek till kung? Handlade ni rätt mot Jerubbaal och hans hus, gav ni honom den lön hans gärningar förtjänat?