Läs bibeltext

1 Mos 3:9
Men Herren Gud ropade på mannen: "Var är du?"
1 Mos 3:10
Han svarade: "Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig."
1 Mos 3:11
Herren Gud sade: "Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?"
1 Mos 3:12
Mannen svarade: "Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt."
1 Mos 3:13
Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Hon svarade: "Ormen lurade mig, och jag åt."
1 Mos 3:14
  Då sade Herren Gud till ormen:
    "Du som gjorde detta,
    förbannad skall du vara,
    utstött från boskapen och de vilda djuren.
    På din buk skall du kräla
    och jord skall du äta så länge du lever.
1 Mos 3:15
    Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan,
    mellan din avkomma och hennes:
    de skall trampa på ditt huvud
    och du skall hugga dem i hälen."
1 Mos 3:16
  Till kvinnan sade han:
    "Stor skall jag göra din möda
    när du är havande,
    med smärta skall du föda dina barn.
    Din man skall du åtrå,
    och han skall råda över dig."
1 Mos 3:17
  Till mannen sade han:
    "Du som lyssnade till din hustru
    och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av,
    förbannad skall marken vara för din skull.
    Med möda skall du hämta din näring från den
    så länge du lever,
1 Mos 3:18
    törne och tistel skall den ge dig.
    Du skall äta av växterna på marken,
1 Mos 3:19
    du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett
    tills du vänder åter till jorden.
    Ty av den är du tagen,
    jord är du och jord skall du åter bli."