Läs bibeltext


Rut
 
Rut 1:1
På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid.
Rut 1:2
Han hette Elimelek, hans hustru hette Noomi och hans båda söner Machlon och Kiljon; de var efratiter från Betlehem i Juda. De kom nu till Moab och stannade där.
Rut 1:3
Men Elimelek, Noomis make, dog, och hon blev lämnad ensam med sina två söner.
Rut 1:4
Dessa tog sig moabitiska hustrur; den ena hette Orpa, den andra Rut. När de hade levt där i ett tiotal år
Rut 1:5
dog också Machlon och Kiljon, så att Noomi stod helt ensam, utan söner och utan man.
Rut 1:6
  Då bröt hon upp tillsammans med sina svärdöttrar för att vända hem från Moab. Där hade hon nämligen fått höra att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd.
Rut 1:7
Hon lämnade den plats där hon hade bott, och hennes två svärdöttrar följde henne. Men medan de var på väg mot Juda
Rut 1:8
sade Noomi till sina sonhustrur: "Vänd nu hem till era mödrar, båda två. Må Herren visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig.
Rut 1:9
Må han ge er båda ett liv i trygghet med hem och make." Sedan kysste hon dem till avsked, men de började gråta högljutt
Rut 1:10
och sade: "Nej, vi följer med dig tillbaka till ditt folk!"
Rut 1:11
Men Noomi svarade: "Vänd tillbaka, mina döttrar! Varför skulle ni följa mig? Jag föder aldrig mer söner som kan bli män åt er.