Läs bibeltext

Rut 4:12
Må din släkt genom de barn som Herren skall skänka dig med denna unga kvinna bli som Peres släkt - den Peres som Tamar födde åt Juda."
Rut 4:13
Så tog Boas Rut till hustru. När han låg med henne lät Herren henne bli havande, och hon födde en son.
Rut 4:14
Då sade kvinnorna till Noomi: "Lovad vare Herren, som i dag har låtit dig få en skyldeman. Han skall bli ryktbar i Israel.
Rut 4:15
Han skall ge dig nytt livsmod och sörja för dig på din ålderdom. Det är ju din sonhustru som har fött honom, hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner."
Rut 4:16
Noomi tog pojken i sin famn, och det blev hon som vårdade honom.
Rut 4:17
Grannkvinnorna gav honom namn och sade: "Noomi har fått en son!" De kallade honom Oved, och han blev far till Jishaj, Davids far.
Rut 4:18
  Detta är Peres släkttavla: Peres var far till Hesron,
Rut 4:19
Hesron var far till Ram, Ram var far till Amminadav,
Rut 4:20
Amminadav var far till Nachshon, Nachshon var far till Salma,
Rut 4:21
Salma var far till Boas, Boas var far till Oved,
Rut 4:22
Oved var far till Jishaj, och Jishaj var far till David.