Läs bibeltext

1 Sam 3:3
Tempellampan var ännu inte släckt, och Samuel låg och sov i Herrens tempel, där Guds ark stod.
1 Sam 3:4
Då ropade Herren på Samuel. "Här är jag", svarade han,
1 Sam 3:5
och han sprang bort till Eli och sade: "Här är jag, du ropade på mig." Men Eli svarade: "Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen." Då gjorde han det.
1 Sam 3:6
Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli: "Här är jag, du ropade på mig." Men Eli svarade: "Nej, min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen."
1 Sam 3:7
Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord.
1 Sam 3:8
För tredje gången ropade Herren på Samuel, som åter steg upp och gick bort till Eli: "Här är jag, du ropade på mig." Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken,
1 Sam 3:9
och han sade till Samuel att lägga sig igen. "Och om någon ropar på dig skall du säga: Tala, Herre, din tjänare hör." Och Samuel gick tillbaka och lade sig.
1 Sam 3:10
  Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: "Samuel, Samuel!" och han svarade: "Tala, din tjänare hör."
1 Sam 3:11
Då sade Herren till Samuel: "Jag skall göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det.
1 Sam 3:12
Den dagen skall Eli och hans släkt drabbas av det som jag har hotat med. Allt skall uppfyllas, från början till slut.
1 Sam 3:13
Jag skall låta honom veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid, eftersom han har syndat och inte ingripit mot sina söner - han visste ju att de visade mig förakt.