Läs bibeltext

1 Sam 15:16
Samuel avbröt honom: "Jag skall tala om för dig vad Herren sade till mig i natt." - "Låt höra!" sade Saul.
1 Sam 15:17
Samuel sade: "Även om du är obetydlig i dina egna ögon står du dock i spetsen för Israels stammar, och Herren har smort dig till kung över Israel.
1 Sam 15:18
Herren har sänt dig och sagt: Dra ut och vig amalekiterna åt förintelse, bekämpa dessa syndare tills de är utplånade.
1 Sam 15:19
Varför lyssnade du inte till Herren utan kastade dig över bytet och gjorde det som är ont i Herrens ögon?"
1 Sam 15:20
Saul svarade: "Jag lyssnade till Herren. Jag drog ut dit Herren skickade mig. Agag, amalekiternas kung, förde jag hit, men dem själva vigde jag åt förintelse.
1 Sam 15:21
Av bytet tog folket får och kor, det bästa av det som skulle vigas åt förintelse, för att offra det åt Herren, din Gud, i Gilgal."
1 Sam 15:22
  Då sade Samuel:
    "Älskar Herren offergåvor
    lika mycket som lydnad?
    Nej, lydnad är bättre än offer,
    hörsamhet bättre än baggars fett.
1 Sam 15:23
    Trots är synd liksom svartkonst är synd,
    övermod synd liksom avgudadyrkan.
    Du har förkastat Herrens ord,
    och han har förkastat dig:
    du skall ej längre vara konung."
1 Sam 15:24
  Då sade Saul till Samuel: "Jag har syndat och överträtt Herrens befallning och dina ord. Jag var rädd för folket och gjorde dem till viljes.
1 Sam 15:25
Förlåt mig min synd och följ mig tillbaka, så skall jag falla ner inför Herren."
1 Sam 15:26
Men Samuel svarade: "Jag följer dig inte; du har förkastat Herrens befallning, och han har förkastat dig som kung över Israel."