Läs bibeltext

1 Sam 31:3
Striden blev hård kring Saul, bågskyttarna upptäckte honom, och han sårades i veka livet.
1 Sam 31:4
Då sade han till sin väpnare: "Drag ditt svärd och stöt ner mig, så att inte de där oomskurna hedningarna förgriper sig på mig." Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det,
1 Sam 31:5
och när väpnaren såg att han var död kastade sig också han på sitt svärd och dog med honom.
1 Sam 31:6
Så dog de allesammans den dagen: Saul, hans tre söner och hans väpnare.
1 Sam 31:7
  Då israeliterna på andra sidan slätten och på andra sidan Jordan fick veta att soldaterna hade tagit till flykten och att Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisteerna kom och bosatte sig där.
1 Sam 31:8
  När filisteerna nästa dag kom för att plundra de stupade fann de Saul och hans tre söner, där de låg fallna på Gilboaberget.
1 Sam 31:9
De högg av honom huvudet och tog hans vapen och skickade runt i sitt land för att kungöra segern för gudarna och folket.
1 Sam 31:10
Hans vapen lade de i astartetemplet, men kroppen hängde de upp på stadsmuren i Bet-Shean.
1 Sam 31:11
  När folket i Javesh i Gilead fick höra vad filisteerna hade gjort med Saul
1 Sam 31:12
bröt alla vapenföra män upp och vandrade hela natten till Bet-Shean. De tog ner Sauls och hans söners lik från stadsmuren och gick tillbaka till Javesh och brände dem där.
1 Sam 31:13
Därefter tog de benen och begravde dem under tamarisken i staden och fastade sedan i sju dagar.