Läs bibeltext

2 Sam 1:12
De klagade och grät och fastade till kvällen i sorg över Saul och hans son Jonatan och över Herrens folk Israel, över alla dem som fallit i striden.
2 Sam 1:13
  "Varifrån är du?" frågade David mannen som hade berättat. Han svarade att han var son till en amalekitisk invandrare.
2 Sam 1:14
"Hur vågade du lyfta din hand och förgöra Herrens smorde?" frågade David.
2 Sam 1:15
"Kom hit och hugg ner honom", ropade han till en av sina män, och mannen slog ihjäl honom.
2 Sam 1:16
David sade: "Du bär själv skulden till din död. Du vittnade själv emot dig då du sade: Jag har dödat Herrens smorde."
2 Sam 1:17
David uppstämde denna klagosång över Saul och hans son Jonatan
2 Sam 1:18
och föreskrev att Judas folk skulle lära sig den. Den är nedtecknad i Den redliges bok:
2 Sam 1:19
    Din stolthet, Israel, ligger slagen på höjderna.
    Se, dina hjältar har fallit!
2 Sam 1:20
    Förkunna det inte i Gat,
    låt det inte bli känt på Ashkelons gator -
    filisteernas döttrar skulle jubla,
    de oomskurnas kvinnor dansa av fröjd.
2 Sam 1:21
    Må dagg icke falla på er, Gilboas höjder,
    må regn icke fukta er, dödens berg,
    ty fläckad ligger där hjältarnas sköld,
    Sauls sköld, ej glänsande mer av olja.
2 Sam 1:22
    Aldrig törstade Jonatans pil
    förgäves efter fiendens blod.
    Aldrig vände Sauls svärd
    hungrigt tillbaka från hjältarnas kött.