Läs bibeltext

2 Sam 5:1
Nu kom alla Israels stammar till David i Hebron. "Vi är av samma kött och blod som du", sade de.
2 Sam 5:2
"Redan förut, när Saul var vår kung, var det du som förde befälet över Israel, och Herren sade till dig: Du skall vara herde för mitt folk Israel, du skall vara Israels furste."
2 Sam 5:3
Alla de äldste i Israel kom alltså till kung David i Hebron. Där slöt han förbund med dem inför Herren, och de smorde honom till kung över Israel.
2 Sam 5:4
  David var trettio år då han blev kung, och han regerade i fyrtio år:
2 Sam 5:5
sju år och sex månader i Hebron över Juda och trettiotre år i Jerusalem över både Israel och Juda.
2 Sam 5:6
Kungen tågade nu med sina män mot Jerusalem, mot jevuseerna, som bodde där. Dessa sade till David: "Här slipper du aldrig in - blinda och halta skall slå dig tillbaka!" De menade att David inte kunde komma in i staden.
2 Sam 5:7
Men David intog Sionsborgen, alltså Davids stad.
2 Sam 5:8
Han sade då: "Den som vill besegra jevuseerna måste slå mot vattentunneln. David hatar dessa halta och blinda." Det är därför man säger: Ingen blind eller halt får komma in i templet.
2 Sam 5:9
  David slog sig ner i borgen och kallade den Davids stad. Han befäste staden runt om, från Millo och inåt.
2 Sam 5:10
David blev allt mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom.
2 Sam 5:11
  Kung Hiram i Tyros sände en beskickning till David med cederträ och med snickare och stenhuggare, som byggde ett hus åt honom.