Läs bibeltext

2 Sam 6:12
  Man berättade för kung David att Herren hade välsignat Oved-Edoms familj och allt som tillhörde honom för Guds arks skull. Då gick David dit och lät föra upp Guds ark i festtåg från Oved-Edoms hus till Davids stad.
2 Sam 6:13
När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade David en tjur och en gödkalv,
2 Sam 6:14
och klädd i linne-efod dansade han sedan med liv och lust inför Herren.
2 Sam 6:15
David och hela Israel förde så upp Herrens ark under jubelrop och fanfarer.
2 Sam 6:16
Då Herrens ark kom in i Davids stad stod Sauls dotter Mikal och tittade ut genom fönstret, och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren kände hon förakt för honom.
2 Sam 6:17
  Herrens ark fördes in och ställdes på sin plats i det tält som David hade rest åt den. Sedan offrade David brännoffer inför Herren och även gemenskapsoffer,
2 Sam 6:18
och då han hade avslutat offren välsignade han folket med Herren Sebaots namn.
2 Sam 6:19
Till varje man och kvinna i den stora skaran israeliter delade han ut en brödkaka, en kaka dadlar och en kaka russin; sedan gick var och en hem till sitt.
2 Sam 6:20
  Också David återvände hem för att välsigna sin familj. Då kom Sauls dotter Mikal emot honom och sade: "Tänk så värdigt Israels konung uppträdde i dag! Att blotta sig för sina tjänares tjänsteflickor som det värsta patrask."
2 Sam 6:21
David svarade: "Jag har visat min glädje inför Herren, inför Herren som har utvalt mig framför din far och hela hans ätt och satt mig till furste över sitt folk, över Israel.
2 Sam 6:22
Om jag så förnedrar mig ännu mer än i dag, så att du ser ner på mig, skall tjänsteflickorna som du talar om ändå se upp till mig."