Läs bibeltext

2 Sam 7:4
  Samma natt kom Herrens ord till Natan:
2 Sam 7:5
"Gå till min tjänare David och säg honom: Så säger Herren: Skulle du bygga mig ett hus att bo i?
2 Sam 7:6
Jag har aldrig bott i något hus utan har flyttat omkring med ett tält som boning alltsedan jag förde Israels folk ut ur Egypten.
2 Sam 7:7
Under hela den tid jag färdats med israeliterna har jag aldrig förebrått någon av deras domare, dessa som jag satt till herdar för mitt folk Israel, att de inte har byggt mig ett hus av cederträ. -
2 Sam 7:8
Du skall vidare framföra detta till min tjänare David: Så säger Herren Sebaot: Jag hämtade dig från betesmarken och fåren, för att du skulle bli furste över mitt folk, över Israel.
2 Sam 7:9
Jag har varit med dig vart du än gått och krossat alla fiender i din väg. Jag skall göra dig lika ryktbar som de största på jorden,
2 Sam 7:10
och åt mitt folk Israel skall jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de skall få stanna. De skall inte mera oroas och inte längre förtryckas av onda människor som tidigare,
2 Sam 7:11
som på den tid då jag insatte domare över mitt folk Israel. Ja, du skall få leva i fred för alla dina fiender. Nu kungör Herren att han skall bygga dig ett hus, ett kungahus.
2 Sam 7:12
Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder skall jag låta en ättling till dig, en som du själv har avlat, efterträda dig, och jag skall trygga hans kungavälde.
2 Sam 7:13
Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för all framtid.
2 Sam 7:14
Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. När han felar skall jag visa honom till rätta med sträng hand, som när människorna agar sina barn.