Läs bibeltext

2 Sam 11:1
Vid årsskiftet, den tid då kungar drar i fält, sände David ut Joav med hans män och hela Israel, och de skövlade ammoniternas land och belägrade Rabba. Men David själv stannade i Jerusalem.
2 Sam 11:2
  En dag när David hade stigit upp efter sin middagsvila och gick omkring uppe på taket till sitt palats fick han därifrån se en kvinna som badade. Hon var mycket vacker.
2 Sam 11:3
David förhörde sig om vem hon var och fick veta att det var Batseba, dotter till Eliam och hustru till hettiten Uria.
2 Sam 11:4
Då skickade David några män för att hämta henne, hon kom till honom, och han låg med henne fast hennes reningstid ännu varade. Sedan återvände hon hem.
2 Sam 11:5
Hon blev havande, och hon meddelade David: "Jag väntar barn."
2 Sam 11:6
  Då sände David order till Joav: "Skicka hit hettiten Uria!" Joav skickade i väg Uria,
2 Sam 11:7
och när han kom frågade David hur det var med Joav och med hären och hur det gick i kriget.
2 Sam 11:8
Sedan sade David: "Gå nu hem och tvätta dammet av fötterna!" Då Uria lämnade palatset lät kungen skicka en gåva efter honom.
2 Sam 11:9
Men Uria gick inte hem utan lade sig att sova vid ingången till palatset bland kungens tjänare.
2 Sam 11:10
När David fick reda på att han inte hade gått hem frågade han honom: "Du har ju varit borta länge, varför går du inte hem?"
2 Sam 11:11
Uria svarade: "Arken och Israel och Juda är i fält. Min herre Joav och kungens män har sitt läger ute i det fria. Skulle då jag gå hem och äta och dricka och ligga med min hustru? Nej, så sant du lever, aldrig att jag skulle göra så!"