Läs bibeltext

2 Sam 12:1
Herren sände Natan till David, och han gick till honom och sade: "Två män bodde i samma stad, den ene rik och den andre fattig.
2 Sam 12:2
Den rike ägde får och kor i överflöd,
2 Sam 12:3
den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm, som han hade köpt och fött upp. Det fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom.
2 Sam 12:4
En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till det åt sin gäst utan tog den fattiges lamm och anrättade det."
2 Sam 12:5
  David blev ursinnig och sade till Natan: "Så sant Herren lever: den mannen har förtjänat döden.
2 Sam 12:6
Och lammet skall han ersätta sju gånger om, för att han handlade som han gjorde och var så obarmhärtig." -
2 Sam 12:7
"Du är den mannen", sade Natan. "Så säger Herren, Israels Gud: Jag smorde dig till kung över Israel och räddade dig undan Saul.
2 Sam 12:8
Jag gav dig din herres kungadöme och lade din herres hustrur i dina armar; Israel och Juda gav jag åt dig. Och om inte detta hade varit nog skulle jag ha gett dig mer därtill.
2 Sam 12:9
Varför har du då visat förakt för Herren och gjort det som misshagar honom? Hettiten Uria har du dräpt med svärd. Hans hustru har du tagit, och honom själv har du dödat med ammoniternas svärd.
2 Sam 12:10
Nu skall svärdet i all framtid hemsöka din ätt, därför att du föraktade mig och tog hettiten Urias hustru.
2 Sam 12:11
Så säger Herren: Jag skall låta olyckan komma över dig från din egen familj. Inför dina ögon skall jag ta dina hustrur och ge dem åt en annan, och han skall ligga med dem mitt på ljusa dagen.